Biz hakda

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
Netijeler

Mugt nusgalary we surat kitaplaryny alyňGO

Şençzhenen Boon lukmançylyk üpjünçiligi kärhanasy 1990-njy ýylda döredilip, “Hytaýyň innowasiýa paýtagty” Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.Gözleg we ösüşi, lukmançylyk enjamlaryny öndürmek we satmagy birleşdirýän milli ýokary tehnologiýaly kärhana we Guangdong welaýatynda ýöriteleşdirilen, arassalanan we täze kiçi we orta kärhana.Esasan lukmançylyk şekillendiriş, şepagat uýasy we gorag, ginekologiýa we akuşerçilik hirurgiýasy, kliniki barlaghana enjamlary, gyssagly enjamlar, passiw hirurgiki enjamlar we beýleki önümler öndürilýär we öndürilýär.

kompaniýa hakda has giňişleýin biliň
takmynan01 (1)

gözläňesasy hyzmatlar

“Lorem Ipsum” -yň parçalarynyň köp dürli görnüşleri bar, ýöne köpüsi bu üýtgeşiklige sezewar boldy.

saýlamagy maslahat berýäris
dogry karar

  • Gözleg we gözleg
  • Hil barlagy
  • Hormat
Gözleg we lukmançylyk şekillendiriş önümleri seriýasyny öndürmek;dem alyş, hirurgiýa, ilkinji kömek önümleri seriýasy;infuziýa, ideg we gorag önümleri seriýasy;akuşerçilik we ginekologiýa önümleri seriýasy;kliniki barlaghana enjamlary önümleri seriýasy;Nerw we ýürek-damar hirurgiki gurallary we beýleki önümler.
Döredilen gününden bäri kärhana hiliň dolandyrylyşy üçin önümçilik hilini dolandyrmagyň standartlarynyň talaplaryna berk laýyk geldi we Pekin Milli Lukmançylyk Huaguang Sertifikasiýa Co., Ltd.-den üstünlikli geçdi.IS09001, IS013485, CEewropa CE hil ulgamynyň sertifikaty, CEewropa Bileleşiginiň üsti bilen önümler, FDA, Kanada CMDCAS, Koreýa KFDA şahadatnamasy.
Productshli önümler, esasy komponentler bolsun ýa-da esasy tehnologiýalar garaşsyz R&D, önüm tehnologiýasy we hil derejesi içerki öňdebaryjy orunda durýar.Şu wagta çenli kompaniýa 1 oýlap tapyş patentini we 13 sany peýdaly model patentini aldy, 2018-nji ýylda "Milli ýokary tehnologiýaly kärhana" adyna we bir gezeklik arassa önümçilik hünärmenleri toparynyň barlagyna eýe boldy.
hyzmaty

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

iň soňkymysallar

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör