sahypa_banner

habarlar

Şençzheneniň dünýä inen lukmançylyk akuşerçilik lukmançylyk şekillendiriş we ginekologiki hirurgiýasy

Akuşerçilik we ginekologiýa boýunça lukmançylyk tehnologiýalarynda gazanylan üstünlikler hassalaryň has gowy ideg edilmegine we has takyk diagnozlara sebäp boldy.Kliniki laboratoriýa enjamlaryny, passiw hirurgiýa enjamlaryny, ilkinji kömegi, şepagat uýalaryny we goragy we akuşerçilik lukmançylyk şekillendiriş enjamlaryny öňdebaryjy üpjün ediji hökmünde Şençzhenen doglan lukmançylyk bu üstünlikleriň başynda durýar.

Boon lukmançylyk üpjünçiliginiň ep-esli ösüş gazanan esasy ugurlaryndan biri akuşerçilik lukmançylyk şekillendirişidir.Enjam göwrelilige gözegçilik etmek we ýüze çykyp biljek kynçylyklary ýüze çykarmak üçin möhümdir.“Boon Medical Supply” lukmanlara we şepagat uýalaryna çaganyň ösüşine gözegçilik etmek we gözegçilik etmek we ýüze çykyp biljek kynçylyklary ýüze çykarmak üçin iň häzirki zaman ultrases ses enjamlaryny, düwünçegiň monitorlaryny we planşet şekillendiriş ulgamlaryny hödürleýär.

Boon lukmançylyk üpjünçiliginiň öňdebaryjy ýeri bolan OB / GYN operasiýasy.Kompaniýa laparoskoplar, histeroskoplar we ginekologiki lazerler ýaly birnäçe hirurgiki enjamlary hödürleýär.Enjam lukmanlara minimal invaziv amallary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär, dikeldiş wagtyny we hassalar üçin töwekgelçiligi azaldýar.

Bu hyzmatlardan başga-da, “Boon Medical Supply” lukmanlara we şepagat uýalaryna laboratoriýa işlerini netijeli ýerine ýetirmäge kömek edip biljek kliniki barlaghana enjamlaryny hem üpjün edýär.Gan barlagyndan başlap, peşew analizine çenli kompaniýa, nusgalary takyk işleýän birnäçe laborator analizatorlaryny we enjamlaryny hödürleýär.

Boon lukmançylyk üpjünçiligi ilkinji kömegi, şepagat uýalaryny we gorag enjamlaryny hem üpjün edýär.Kompaniýa, şepagat uýalarynyň we lukmanlaryň operasiýa wagtynda näsaglara howpsuz ideg etmegi üçin zerur zatlaryň bardygyny üpjün edip, doka, Band-Aids we gorag ellikleri ýaly zatlar bilen üpjün edýär.Näsaglaryň tiz lukmançylyk kömegine mätäç bolan ýagdaýynda enjam möhüm bolup biler.

“Boon Medical Supply” -da passiw hirurgiki enjamlar kompaniýanyň uly täsir eden başga bir ugry.Kompaniýa hassalaryň amatly işlemegini we möhüm alamatlara takyk gözegçilik edilmegini üpjün etmek üçin operasiýa tablisalary, anestezi maşynlary we gözegçilik enjamlary bilen üpjün edýär.

Sözümiň ahyrynda, Şençzhenen Boen lukmançylyk enjamlary kärhanasy, häzirki zaman lukmançylyk enjamlary bilen üpjün etmek arkaly akuşerçilik we ginekologiýa pudagyny ösdürýär.Akuşerçilik lukmançylyk şekillendirişinden başlap, şepagat uýalaryna we goraga, kliniki barlaghana enjamlaryna, gyssagly we passiw hirurgiki enjamlara çenli kompaniýa hassalaryň ýokary hilli idegini üpjün etmekde möhüm hyzmatlary hödürleýär.Lukmançylyk tehnologiýasyndaky bu ösüşler has gowy saglyk netijelerine ýol açýar we Boon lukmançylyk üpjünçiligi bu täzelikleriň başynda durýar.


Iş wagty: Iýun-06-2023