sahypa_banner

Tehnologiýa

Şençzhenen şäherinde ýerleşýän BOON Medical, 1000 inedördül metrden gowrak ajaýyp gözleg we ösüş desgasyna eýedir.Lukmançylyk enjamlaryny öwrenmekde we innowasiýalarda öňdebaryjy bolmak maksady bilen kompaniýa öňdebaryjy içerki lukmançylyk enjamlarynyň gözleg we gözleg çeşmelerini netijeli utgaşdyrýar we birleşdirýär.Mundan başga-da, “BOON Medical” meşhur içerki okuw jaýlary we görnükli kollejler we uniwersitetler bilen hyzmatdaşlykda önümçilik-uniwersitet-gözleg işlerinde üstünlik gazandy.Bilim alyş-çalşyna işjeň gatnaşmak bilen, kompaniýa halkara derejesinde ykrar edilen öňdebaryjy tejribäni üstünlikli öz içine alýar.Netijede, BOON Medical lukmançylyk pudagynda giňden ornaşdyrylan bir topar öwrülişik milli patent oýlap tapyşlarynyň ösüşinde ýeňiş gazandy.Üstünlikleriniň bardygyny subut edip, kompaniýa bäş sany oýlap tapyş patenti, 33 sany peýdaly model patenti, 14 sany programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy we 22-nji synp we II derejeli lukmançylyk enjamlarynyň önümlerini hasaba alyş şahadatnamalary berildi.

Şol bir wagtyň özünde, Jiangxi Fuzhou ýokary tehnologiýaly senagat seýilgähinde 50,000 inedördül metr meýdany öz içine alýan lukmançylyk enjamlary öndürýän senagat seýilgähi döredildi, şol sanda 100,000 derejeli arassa ussahanalaryň 9000 inedördül metrden gowrak we 2000 inedördül metrden gowrak meýdany hünär barlaghanalary.Dünýädäki iň ýokary önümçilik enjamlaryny we synag enjamlaryny ornaşdyrmak arkaly önümçilik derejesiniň informatizasiýasyna, intellektine we sanly üýtgemegine goldaw beriň we Senagat 4.0, ýagny senagat intellektiniň derejesini kem-kemden durmuşa geçiriň.