sahypa_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

BOON Medisina ylmy we tehnologiki innowasiýalara uly ähmiýet berýär we yzygiderli giňişleýin gözleg we ösüş işlerini alyp barýar.Esasy ylmy we tehnologiki ösüşlere gönükdirilen gözleg taslamalaryny guramak we durmuşa geçirmek esasy wezipe.Üznüksiz täzelikleri ösdürmek maksady bilen, kompaniýa çalt ylmy we tehnologiki innowasiýa platformalaryny çalt gurmaga bagyşlanýar.Mundan başga-da, BOON Medical intellektual eýeçilik hukuklaryny döretmek, peýdalanmak, goramak we dolandyrmak ukybyny güýçlendirmek maksady bilen korporatiw dizaýn we ösüş proseslerini, intellektual eýeçilik ulgamlaryny ösdürmäge borçlanýar.Netijede, kompaniýa patentler, marka söwda bellikleri we standartlaşdyrylan gözleg we ösüş tejribeleri ýaly köp intellektual eýeçilik artykmaçlyklary bilen öwünip, gözlegde we ösüşde öňdebaryjy güýç bolmaga çalyşýar.

img

Gözleg we gözleg

Gözleg we lukmançylyk şekillendiriş önümleri seriýasyny öndürmek;dem alyş, hirurgiýa, ilkinji kömek önümleri seriýasy;infuziýa, ideg we gorag önümleri seriýasy;akuşerçilik we ginekologiýa önümleri seriýasy;kliniki barlaghana enjamlary önümleri seriýasy;Nerw we ýürek-damar hirurgiki gurallary we beýleki önümler.

Hil barlagy

Döredilen gününden bäri kärhana hiliň dolandyrylyşy üçin önümçilik hilini dolandyrmagyň standartlarynyň talaplaryna berk laýyk geldi we Pekin Milli Lukmançylyk Huaguang Sertifikasiýa Co., Ltd.-den üstünlikli geçdi.IS09001, IS013485, CEewropa CE hil ulgamynyň sertifikaty, CEewropa Bileleşiginiň üsti bilen önümler, FDA, Kanada CMDCAS, Koreýa KFDA şahadatnamasy.

Hormat

Productshli önümler, esasy komponentler bolsun ýa-da esasy tehnologiýalar garaşsyz R&D, önüm tehnologiýasy we hil derejesi içerki öňdebaryjy orunda durýar.Şu wagta çenli kompaniýa 1 oýlap tapyş patentini we 13 sany peýdaly model patentini aldy, 2018-nji ýylda "Milli ýokary tehnologiýaly kärhana" adyna we bir gezeklik arassa önümçilik hünärmenleri toparynyň barlagyna eýe boldy.

Medeniýet

BOON Medisina elmydama yzarlaýar
hil syýasaty"Önümiň kämilligini yzarlamak we ilatyň saglygyny üpjün etmek",
we hyzmat düşünjesine eýerýär"Ulanyjylary kanagatlandyrmak",
has köp goşant goşmak üçin saglygy goraýyşyň we adam saglygynyň ösüşine goldaw bermegi dowam etdiriň.